Categories
Uncategorized

Producer Organisation

image_pdfPdfimage_printPrint

Recirkfisk is a Swedish Producer Organisation for Aquaculture Primary Producers mainly using systems like RAS, IMTA and Aquaponics. Our main activity is to share knowledge and competence among our members to improve our businesses. When having the resources, we share outside our organisation.

Our work is partly financed by the European Union

Categories
Uncategorized

PoS2024

image_pdfPdfimage_printPrint

projekt 2022-4279

Det som genomförts i projekt ”Produktion och Saluföringsplanen för 2024”, kort PoS2024, ska bidra till att uppfylla målsättningar i den gemensamma marknadsordningen.

I projektet har vi:

  • arbetat med att prognostisera medlemarnas produktion under kommade år
  • gått igenom vår SWOT för medlemmarna
  • diskuterat saluföringsstartegi
  • bestämt oss för vilka mål vi ska verka, samt hur
  • beskrivit vad vi kom fram till i den inlämnade planen för 2024
Categories
Uncategorized

projekt 2019-14, slutredovisat

image_pdfPdfimage_printPrint

Vattenbruk omfattar många olika produktionstekniker och en mängd aquatiska organismer. Målsättningen med projektet var att utbilda aktiva vattenbrukare genom seminarier, workshops och studiebesök. Vi ville prova ett nytt arbetssätt med focus på utbyte av “hands-on kompetens” och tona ner akademiskt språk för att på så sätt göra personer i driften mer bekväma med att vara aktiva i utbildningen. I projektet har vi engagerat 34 personer från 16 företag. Rapport.

Finansierat till 75% av Europeiska havs och Fiskerifonden